© C.J.J. Uding 1998-2020

 

 

 

GEZINSBLADEN VAN HOOFDTAK C VANAF DE TWEEDE GENERATIE

 

                        C


                        Hermen Peters Oldenhof                                   1          Peter Oldenhof

                                                                                              geb       05-01-1784        trouwt   Aaltjen Kamphuis

                        dp        01-08-1745        Apeldoorn                                                        Apeldoorn         11-02-1819        geb            02-03-1796        Garderen

                        ovl        13-09-1818        Het Loo                                    ovl        05-08-1842        Apeldoorn         ovl        22-03-1848     Het Loo

                                                                                                          Het Loo

                        landman, zoon van

                                                                                  2          Peel Oldenhof

                        Peter Jansen Oldenhof                                      geb       08-10-1785        trouwt   Aaltje ten Hoove

                        en                                                                               Apeldoorn         05-05-1821        geb       13-02-1782            Apeldoorn

                        Trijntje Harms                                                   ovl        12-05-1850        Apeldoorn         ovl        03-04-1845            Apeldoorn

                                                                                                          Apeldoorn

                        huw      16-03-1783        Apeldoorn                                                                    hertrouwt          Jacomiena Buitenhuis

                                                                                                                      25-02-1848        geb       11-09-1826            Apeldoorn

                        Jacomiena Peelen                                                                               Apeldoorn         ovl        16-03-1878            Apeldoorn

                        dp        21-10-1759        Vaassen                                  3          Hendrik Oldenhof

                        ovl        23-04-1823        Het Loo                                    geb       21-03-1787        Apeldoorn         5 jaar oud

                                                                                              ovl        28-08-1792        Het Loo gelijktijdig met Trijntje

                        dochter van

                        Peel Jacobs                                         a          Trijntje Oldenhof I

                        en                                                                   geb       20-09-1789        Apeldoorn         3 jaar oud

                        Hendrikje Everts                                                           ovl        28-08-1792        Het Loo gelijktijdig met Hendrik

 

                                                                                  4          Johannes Oldenhof

                                                                                              geb       02-02-1792

                        zij woonden in                                                              Apeldoorn                     ongehuwd

                        het Park ' t Loo                                                 ovl        04-02-1865                   ten huize van Lambert Dute

                        bij Apeldoorn                                                                Apeldoorn

 

                                                                                  b          Trijntjen Oldenhof II

                                                                                              geb       10-06-1800        trouwt   Johannes Leenderd Wimmers

                                                                                                          Apeldoorn         circa1830          geb       circa 1805

                                                                                              ovl        05-07-1831                   ovl        onbekend

                                                                                                          Oldenzaal                     commies te paard 3e klasse

                                                                                                                                 bij de rijksbelastingen

                                                                                  5          Hendrik Oldenhof

                                                                                              geb       15-02-1804        trouwt   Martha Brink

                                                                                                          Apeldoorn         01-02-1838        geb       26-05-1810            Apeldoorn

                                                                                              ovl        25-03-1860        Apeldoorn         ovl        07-03-1842            Apeldoorn

                                                                                                          Het Loo

                                                                                                                      hertrouwt          Hendrika Hovenk

                                                                                                                      21-10-1842        geb       15-02-1807            Apeldoorn

                                                                                                                      Voorst  ovl        04-05-1882        Terwolde


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        C 1


                        Peter Oldenhof                                     o          Hermen I

                                                                                              geb       06-05-1819

                        geb       05-01-1784        Apeldoorn                                                        Apeldoorn

                        ovl        05-08-1842        Het Loo                                    ovl        03-01-1827                   7 jaar oud

                                                                                                          Apeldoorn

                        landbouwer, zoon van

                                                                                  1          Gerrit

                        Hermen Peters Oldenhof                                               geb       20-02-1822        trouwt   Gerritje Boerdam

                        en                                                                               Apeldoorn         07-06-1844        geb       17-01-1823            Nijbroek

                        Jacomiena Peelen                                                        ovl        10-06-1878        Apeldoorn         ovl        14-11-1891     Deventer

                                                                                                          Apeldoorn

                        huw      11-02-1819        Apeldoorn

                                                                                  2          Jacobus

                        Aaltjen Kamphuis                                                         geb       15-02-1825        trouwt   Jacomijna Eikendal

                                                                                                          Apeldoorn         16-02-1849        geb       26-11-1827            Apeldoorn

                        geb       02-03-1796        Garderen                                              ovl        22-12-1896        Apeldoorn         ovl            29-06-1906        Apeldoorn

                        ovl        22-03-1848        Het Loo                                                Apeldoorn

                        dochter van                                          3          Hermen II

                                                                                              geb       30-04-1828        trouwt   Maria Johanna Eikendal

                        Gerrit Kamphuis                                                                       Apeldoorn         02-11-1861        geb       13-10-1830     Apeldoorn

                        en                                                                   ovl        17-01-1893        Apeldoorn         ovl        21-09-1910            Apeldoorn

                        Hendrikje Everts                                                                       Apeldoorn

                                                                                  4          Hendrik

                                                                                              geb       28-10-1830        trouwt   Gerritje Bekamp

                        er werden geen                                                            Apeldoorn         05-05-1866        geb       07-09-1834            Apeldoorn

                        dochters geboren                                                         ovl        25-05-1906        Apeldoorn         ovl        22-01-1908     Apeldoorn

                                                                                                          Apeldoorn

                                                                                  5          Teunis

                                                                                              geb       03-11-1833

                                                                                                          Apeldoorn

                                                                                              ovl        12-06-1859                   ongehuwd

                                                                                                          Apeldoorn

                                                                                  6          Peel

                                                                                              geb       14-07-1836

                                                                                                          Apeldoorn

                                                                                              ovl        23-01-1842                   5 jaar oud

                                                                                                          Apeldoorn


 

 

                                                                                              de kinderen 3, 4 en 5 waren na het overlijden van

                                                                                              hun ouders in 1848 inwonend bij hun broer Jacobus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        C 11


                        Gerrit Oldenhof                                     a          Aaltje Arend                  Jan Veldhoen

                                                                                              geb       23-07-1844        trouwt   geb       11-03-1840            Nijbroek

                        geb       20-02-1822        Apeldoorn                                                        Nijbroek            17-12-1870        1874 winkelier te Deventer

                        ovl        10-06-1878        Apeldoorn                                                                    Voorst  vandaar in 1886 met vrouw

                                                                                                                                 en 5 kinderen geëmigreerd

                        landman, zoon van                                                                               naar de staat Iowa in de U.S.A.

                                                                                  b          Anna Berendina

                        Peter Oldenhof                                                 geb       04-10-1846

                        en                                                                               Apeldoorn

                        Aaltjen Kamphuis                                                         ovl        10-05-1924                   ongehuwd

                                                                                                          's Gravenhage               zie tekst

                        huw      07-06-1844        Apeldoorn

                                                                                  1          Peter

                        Gerritje Boerdam                                                          geb       24-11-1848        trouwt   Derkje Steenbergen

                                                                                                          Apeldoorn         20-09-1873        geb       30-06-1848            Twello

                        geb       17-01-1823        Nijbroek                                               ovl        27-03-1929        Terwolde           ovl            12-05-1908        Deventer

                        ovl        14-11-1891        Devente                                                           Deventer

                        dochter van                                          2          Barend

                                                                                              geb       01-10-1851        trouwt   Jordina Hubscher

                        Anna van Voorst                                                                      Apeldoorn         30-08-1876        geb 26-11-1850

                        en                                                                   ovl        03-05-1927        's Gravenhage               's Gravenhage

                        Berend Boerdam                                                                      's Gravenhage               ovl        26-01-1936

                        landbouwer                                                                                                     's Gravenhage

                                                                                  3          Marten

                                                                                              geb       27-08-1854        trouwt   Hendrika Montizaan

                        zij woonden op Het Loo                                                 Apeldoorn         15-05-1880        geb       16-09-1851            Epe

                        huisnummer 77                                                ovl        21-09-1900        Epe      ovl        10-05-1928            Apeldoorn

                                                                                                          Deventer

                                                                                  c          Willemina Antonetta

                                                                                              geb       07-04-1857

                                                                                                          Het Loo

                                                                                              ovl        08-08-1888                   ongehuwd

                                                                                                          Het Loo

                                                                                  4          Johannes

                                                                                              geb       27-02-1864

                                                                                                          Apeldoorn                     timmerman

                                                                                              ovl        15-12-1886                   ongehuwd

                                                                                                          Het Loo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AnnaBerendinawerd26-08-1863ingeschrevenindeGemeente

'sGravenhageals"bediende".Zijwastoen16jaaroud.

HaarouderswoondeninhetKerspelvanApeldoornophet

adreshetLoonr77.Haaroom,JacobusOldenhof,

broervanhaarvaderGerrit,bewoondesedert1853

deKoninklijkeboerderijDenOldeHofinhetParkhetLoo

.Hiervangetuigteenkrantenartikelwaarinwordtvermeld

datdebewonersvandezeboerderijmettrots

detalrijkegeschenkentonendieheninde

loopdertijdendoordevorstelijkefamiliewarengeschonken.

HieruitkanmenafleidendatAnnaBerendina

waarschijnlijkdoorbemiddelingvanhetPaleisnaar'sGravenhage

konreizenenmisschienwasdaarweleenbetrekkingals

dienstbodevoorhaargeregeld.

Bijwelkefamilieditwasisnietbekend.

HaarjongerebroerBarendvestigdezichop21-08-1873,

dus10jaarlater,in'sGravenhageeninderegisterperiode

diebegintin1880staatzijingeschreven

alsinwonendeverwantebijhaarbroerBarend.

Iniedergevalwerdzijop11-03-1890uitgeschreven

vanafhetadresPrinsengracht16.Ditwaseenpatriciershuis.

AnnaBerendinahaddaargediendbijgraafLodewijkNapoleon

vanRandwijk,GrootofficierbijdeKroon,geboren2mei1807

teAmsterdamenoverleden4december1891te's

Gravenhage,Ned.Hervormd.ZijnechtgenotewasClaire

HelenaJulieFilippinevanVredenburch,geboren

1januari1811inAmsterdam.

AnnaBerendinavertroknaardeGemeenteValburginde

Betuwe,districtNijmegen,kantonElst.Ditmoeteen

bedoelinghebbengehadenwaarschijnlijkhoudtditverband

metdedochterMettaJohanna,GravinvanRandwijk,die

op28oktober1839inBemmel(Betuwe)wasgeboren.

HaarbroerBarendtrouwdemetJordinaHubscherenzij

waseendochtervanJohanCoenraadHubscher,die

geborenwasop13januari1805.

DeHubscherswarentimmerliedenenvanBarend

wetenwijdathijooktimmermanwas.Hijzouditvakvande

HubschersgeleerdkunnenhebbennadathijJordinaHubscher

hadlerenkennenenditkanweerinverbandstaanmethet

verblijfvanAnnaBerendinainValburg.

ZieookwatikaanRientjesschreefeindapril96.

ZieookwatFerdinandOldenhofmijschreef.

Rientjesantwoordt:

watmijopvaltisdatinhetBevRegApdrond1860

bijhaaroudersalsgodsdienststaatvermeld:

afgescheidenInhetBev.RegvandenHaag:19nov1906

binnengekomenvanDeventer(waarschijnlijkvanhaar

moeder,dewedOldenhofaandeZwolsestraat36,erachter

staat:ingetrokken4-12-1906.

zijwoondeteGvbijeenzoonendochter(JohannesAndries,

geb1852,enGeertuidaJohannaBeijen,geb1854)van

Dr.LaurenReinhardBeijnen,Bezuidenhout,16,76

zijwoondesinds1-4-1909Paviljoensgracht101ensinds3dec

1923Morsestraat0,TehuisvanOudenvanDagen,

metopmInval.Wet.

 

 

 

 

                        C 111


                        Peter Oldenhof                                     1          Gerrit

                                                                                              geb       08-11-1873        trouwt   Johanna Berendina Toller

                        geb       24-11-1848        Apeldoorn                                                        Nijbroek            11-08-1898        geb            10-09-1873        Deventer

                        ovl        27-03-1929        Deventer                                              ovl        01-01-1951        Deventer           ovl            26-08-1956        Deventer

                                                                                                          Deventer

                        daghuurder, later

                        graanpakhuisknecht

                                                                                  a          Johanna

                        zoon van                                                          geb       27-05-1876

                                                                                                          Deventer

                        Gerrit Oldenhof                                                 ovl        24-11-1878                   2 jaar oud

                        en                                                                               Deventer

                        Gerritjen Boerdam

                        huw      20-09-1873        Terwolde                                  2          Jan

                                                                                              geb       17-02-1879        trouwt   Jacoba Johanna Brendel

                        Derkje Steenbergen                                                      Deventer           24-08-1905        geb       05-02-1879            Deventer

                                                                                              ovl        30-03-1934        Deventer           ovl        03-09-1956            Deventer

                        geb       30-06-1848        Twello                                                  Deventer

                        ovl        12-05-1908        Deventer

                        dochter van                                          b          Anna

                                                                                              geb       18-03-1882        trouwt   Hendrik Willem Beek

                        Gerrit Steenbergen                                                       Deventer           14-06-1928        geb       28-04-1884            Deventer

                        en                                                                   ovl        04-02-1955        Deventer           ovl        03-04-1955            Deventer

                        Anna Dijkerman                                                           Deventer                       kantoorbediende bij Burgers

                                                                                                                                 Rijwielfabriek te Deventer

                                                                                                                                 zoon van

                                                                                                                                 Dirkje Halfwerk en

                                                                                                                                 Jan Beek

                        zij woonden in Deventer                                                                        smid

                        in de Lange Zandstraat                          3          Berend Jan

                                                                                              geb       11-10-1885        trouwt   Maartje Denekamp

                        In de tijd dat hij op                                                        Deventer           niet in   geb       19-04-1886            Deventer

                        Het Loo woonde was hij                                    ovl        in de U.S.A.      Nederland         ovl        october1975

                        verbonden aan de post-                                                 Grand Rapids                           Grand Rapids            Michigan

                        koets van Apeldoorn                                                                 htr U.S.A.         John. E. Roest

                        naar Amersfoort.                                                                                              verder onbekend

                        Op Het Loo werden

                        paarden gewisseld.                               4          Derk

                        Derkje had een zuster                                       geb       19-05-1888        trouwt   Hendrika Willemina

                        Anne in Amersfoort,                                                      Deventer           14-05-1914        Lammers

                        getrouwd met Assendorp                                              ovl        27-10-1955        Deventer           geb       04-12-1889     Rheden

                        een zuster Jannetje,                                                     Tilburg              ovl        26-07-1971        Tilburg

                        getrouwd met Leurink en

                        broers Berend Oom en

                        Gerrit Jan Oom, (1860 ?)                                   5          Piet

                                                                                              geb       29-09-1891        trouwt   Alberta Aleida

                        Peter Oldenhof vertrok                                                  Deventer           29-09-1915        Doornebos

                        08-07-1863 (15 jaar)                                          ovl        05-09-1976        Deventer           geb       20-09-1891            Deventer

                        van Apeldoorn naar Ermelo                                                                               ovl        21-02-1956            Dordrecht

                        Nijbroek waar zijn

                        moeder vandaan kwam                                                             hertrouwt          Josina Hofman

                                                                                                                      02-06-1959        geb       31-12-1896            Dordrecht

                                                                                                                      Maartensdijk     ovl        27-09-1967        Utrecht


 

 

 

 

                        C 111 - 1


                        Gerrit Oldenhof                                     a          Hendrika

                                                                                              geb       25-04-1899        trouwt   Jan Kolkman

                        geb       08-11-1873        Nijbroek                                                           Deventer           21-11-1923        geb            23-12-1892        Deventer

                        ovl        01-01-1951        Deventer                                              ovl        29-04-1979        Deventer           ovl            27-10-1957        Deventer

                                                                                                          Deventer                       timmerman, zoon van

                        pakhuisknecht, later                                                                             Peter Kolkman en

                        broodbezorger bij de                                                                             Geertruida Udink

                        Coöperatie "Ons Belang"

                        te Deventer                                                                                          Genealogie Udink C 36a

                        zoon van                                              1          Peter

                                                                                              geb       18-07-1900        trouwt   Johanna Udink

                        Peter Oldenhof                                                             Deventer           19-02-1925        geb       22-06-1898            Deventer

                        en                                                                   ovl        21-08-1984        Deventer           ovl        15-04-1982            Arnhem

                        Derkje Steenbergen                                                      Raalte

                                                                                              wonende te Deventer                 Genealogie Udink C 356d

                        huw      11-08-1898        Deventer

                        Johanna Berendina Toller

                        geb       10-09-1873        Deventer

                        ovl        26-08-1956        Deventer

                        dochter van

                        Johannes Toller

                        en

                        Hendrika Zwiers


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            kleinkinderen :

            Peter Kolkman

            geb       21-08-1925                               trouwt                                                  Teuni van Foeken

                                   Deventer                                              09-09-1949                   geb       28-08-1925

                                                                                                                                 Batavia                                                             Twello

            Johanna Berendina Kolkman

            geb       12-02-1927                               trouwt                                                  Hans Cohen

                                   Deventer                                              28-01-1956                   geb       21-05-1930

                                                                                                                                 Deventer                                                           Bergen (NH)

 

 

 

 

                        C 111 - 11


                        Peter Oldenhof                                     a          Frederika Johanna

                                                                                              geb       01-08-1926        trouwt   Jan Berends

                        geb       18-07-1900        Deventer                                                          Deventer           08-05-1951        geb            Deventer

                        ovl        21-08-1984        Raalte                                                             Deventer           gescheiden na 1965

                                   wonende te       Deventer

                                                                                                                      hertrouwt          Willem Jan Wijker

                        winkelier in tabakswaren                                                                       27-09-1989        geb       20-08-1929            Amsterdam

                        annex leesbibliotheek                                                               Oosterbeek

                        zoon van

                        Gerrit Oldenhof

                        en

                        Johanna Berendina Toller

                        huw      19-02-1925        Deventer

                        Johanna Udink

                        geb       22-06-1898        Deventer

                        ovl        15-04-1982        Arnhem

                        dochter van

                        Berend Jan Udink

                        en

                        Frederika Johanna Kromdijk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        C 111 - 2


                        Jan Oldenhof                                        a          Jenneke

                                                                                              geb       13-09-1907        trouwt   Derk Willem Wijers

                        geb       17-02-1879        Deventer                                                          Deventer           03-10-1931        geb            04-09-1904        Deventer

                        ovl        30-03-1934        Deventer                                              ovl        02-09-1946        Deventer           ovl            20-02-1991        Deventer

                                                                                                          Deventer                       hoofdvertegenwoordiger bij

                        kuiper, zoon van                                                                                              de matrassenfabriek Auping

                                                                                                                                 zoon van

                        Peter Oldenhof

                        en                                                                                                      Christina Gernardina en

                        Derkje Steenbergen                                                                                         Hendrik Johannes Wijers

                                                                                                                                 koetsier

                        huw      24-08-1905        Deventer

                                                                                                                                 htr        08-01-1948        Deventer

                        Jacoba Johanna Brendel

                                                                                                                                 Antonia Stenvert

                        geb       05-02-1879        Deventer                                                                                  geb       20-04-1897            Deventer

                        ovl        03-09-1956        Deventer                                                                                  ovl        30-01-1985            Deventer

                                                                                              dochter van

                        dochter van

                                                                                                                                 Mina Velthuis en

                        Jenneken Neeuwveld                                                                            Johan Stenvert

                        en                                                                                                      timmerman

                        Andries Brendel                                    b          Derkje

                        kleermaker                                                       geb       21-11-1909        trouwt   Karel Berends

                                                                                                          Deventer           15-05-1935        geb       28-01-1908            Deventer

                                                                                              ovl        04-02-1977        Deventer           ovl        27-04-1985            Amersfoort

                                                                                                          Amersfoort                    landmeter, zoon van

                                                                                                                                 Jantje Tuitert

                                                                                                                                 Johannes Berends

                                                                                                                                 behanger

                                                                                  1          Jan

                                                                                              geb       27-07-1914        trouwt   Gerritje Stenvert

                                                                                                          Deventer           27-05-1942        geb       14-09-1917            Deventer

                                                                                              ovl        23-04-1962        Deventer           ovl        11-03-1980            Zwanenburg

                                                                                                          Haarlem


 

            kleinkinderen     ad a en b:

 

            Jacoba Johanna v/d Steeg-Wijers

            geb       27-06-1934        Deventer

            Hendrik Johannes Wijers

            geb       05-08-1936        Deventer

            Johannes Berends

            geb       02-10-1936        Amersfoort

            Jacoba Johanna Guijer-Berends

            geb       05-02-1941        Amersfoort

            Bertha Johanna Lindeman-Oldenhof

            geb       17-05-1945        Deventer

 

 

 

                        C 111 - 21


                        Jan Oldenhof                                        a          Bertha Johanna

                                                                                              geb       17-05-1945        trouwt   Willem Cornelis

                        geb       27-07-1914        Deventer                                                          Deventer           28-07-1967            Lindeman

                        ovl        23-09-1962        Haarlem                                                                      Zwanenburg      geb       09-10-1939 Harlingen

                        bedrijfsleider bij de                                            1          Jan

                        staalmeubelfabriek                                                       geb       24-06-1947        trouwt   Anna Georgina van Aanholt

                        "de Cirkel" Zwanenburg                                                 Amsterdam       28-07-1972        geb       09-10-1944

                                                                                                                      Zwanenburg                  Badhoevedorp

                        zoon van

                                                                                  b          Marjolein

                        Jan Oldenhof                                                    geb       06-10-1956        trouwt   Willem Lambertus Cornelis

                        en                                                                               Zwanenburg      10-06-1976        Schouten

                        Jacoba Johanna Brendel                                                                       Zwanenburg      geb       10-10-1953

                                                                                                                                             Zwanenburg

                        huw      27-05-1942 Deventer

                        Gerritje Stenvert

                        geb       14-09-1917 Deventer

                        ovl        11-03-1980 Zwanenburg

                        dochter van

                        Bertha Gerritdina

                        ten Dam

                        en

                        Gerrit Jan Stenvert

                        pettenmaker


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        C 111 - 211


                        Jan Oldenhof                                        1          Eric

                                                                                              geb       16-09-1973

                        geb       24-06-1947        Amsterdam                                                      Haarlem

                        bedrijfsleider stationsrestauratie

                        Amersfoort

                        zoon van

                        Jan Oldenhof

                        en

                        Gerritje Stenvert

                        huw      28-07-1972 Zwanenburg

                        Anna Georgina van Aanholt

                        geb       09-10-1944 Badhoevedorp

                        dochter van

                        Albertus Johannes

                        Philippus van Aanholt

                        en

                        Anna Muller

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        C 111 - 3


                        Berend Jan Oldenhof                             a          Derkje (Dorothy)            trouwt   Don Staiger

                                                                                              verder onbekend            in de U.S.A.      verder onbekend

                        geb       11-10-1885 Deventer

                        ovl        vóór 1940 Grand Rapids

                                    U.S.A.                                    b          Maartje (Maud)  trouwt   Bill Clayter

                        zoon van                                                          verder onbekend            in de U.S.A.      verder onbekend

                        Peter Oldenhof

                        en

                        Derkje Steenbergen

                        emigreert op 21-04-1910

                        vanuit Deventer naar de

                        U.S.A.

                        Maartje Denekamp

                        geb       19-04-1886        Deventer

                        ovl        oct.1975 Grand Rapids

                                               Michigan

                        dochter van

                        Albert Jan Denekamp

                        en

                        Maartje Hartog

                        zij hertrouwt als Maud

                        met

                        John E. Roest

                        met eigen kind J. Roest

                        adres 1103 Sweet Street

                        N.E. Grand Rapids

                        Michigan 49505 U.S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Maartje had een broer, Albert Jan Denekamp,

                        geboren 21-09-1879 te Deventer, van beroep

                        leerlooier, die op 19-02-1909 ongehuwd naar

                        de U.S.A. emigreerde, zodat waarschijnlijk

                        Maartje en Berend Jan zijn voorbeeld een jaar

                        later volgden. Beiden waren toen nog ongehuwd.

 

 

 

 

 

 

                        C 111 - 4


                        Derk Oldenhof                                      a          Hermina

                                                                                              geb       06-10-1915        trouwt   Elisa Philippus Chatillon

                        geb       19-05-1888        Deventer                                                          Deventer           07-06-1938        geb            20-06-1911        Scharwoude

                        ovl        27-10-1955        Tilburg                                      ovl        04-02-1992        Tilburg  ovl        21-09-1980            Alkmaar

                                                                                                          Bergen (NH)                  orthopedisch schoenmaker

                        administrateur, zoon van                                                                                  zoon van

                        Peter Oldenhof                                                                                    J.M. Ph. Chatillon en

                        en                                                                                                      C. de Vries

                        Derkje Steenbergen

                                                                                  b          Dirkje

                        huw      14-05-1914        Deventer                                              geb       04-05-1917        trouwt   Adrianus Jacobus Anthonius

                                                                                                          Enschede         10-05-1947        Jenster

                        Hendrika Willemina Lammers                                                               Nijmegen          geb       08-10-1913            Bussum

                                                                                                                                  ovl        09-01-1990        Tilburg

                        geb       04-12-1889        Rheden                                                                       bedrijfsleider groothandel

                        ovl        26-07-1971        Tilburg                                                                         zoon van

                        dochter van                                                                                         Adriana Helena Gottmer en

                                                                                                                                 Anthonius Jacobus Jenster

                        Hermina Alink

                        en                                                       c          Frederika Wilhelmina

                        Roelof Lammers                                                           geb       21-04-1921        trouwt   Pieter van Bel

                        spekslager                                                                   Tilburg  16-11-1944        geb       15-02-1915        Tilburg

                                                                                                                      Tilburg  ovl        04-05-1986        Tilburg

                                                                                                                                 belastingconsulent

                                                                                                                                 zoon van

                                                                                                                                 Pieter van Bel en

                                                                                                                                 Anna Rotteveel

                                                                                  1          Dirk Eduard

                                                                                              geb       07-02-1932        trouwt   Johanna Hendrika Venneman

                                                                                                          Tilburg  21-04-1955        geb       02-12-1929            Deventer

                                                                                                                      Deventer


 

            kleinkinderen     ad a en c:

 

            Johannes Martinus Philippus Chatillon

            geb       23-11-1939        Alkmaar            ( trouwt Anneke de Mik)

            Diderika-Chatillon

            geb       02-07-1941        Alkmaar            ( trouwt Peer Kamp), ( trouwt eerder E. Meijer)

            ElisabethChatillon

            geb       23-05-1943        Alkmaar            ( trouwt Manfred Zeijer)

            Allard Elisa Chatillon

            geb       09-06-1950        Alkmaar            ( trouwt C. Luttikhuijzen)

            Frederik Pieter Dirk van Bel

            geb       06-10-1945        Tilburg              ( trouwt Marijke Röben)

            Anna Louise-van Bel

            geb       10-06-1947        Tilburg              ( trouwt Louco van Staveren)

            Hendrika Wilhelmina-van Bel

            geb       01-04-1949        Tilburg              ( trouwt Cees Pelgrim)

 

                        C 111 - 41


                        Dirk Eduard Oldenhof                            1          Dirk Henk

                                                                                              geb       18-01-1956                   ongehuwd

                        geb       07-02-1932        Deventer                                                          Rotterdam

                        personeelwerker bij

                        uitgeverij Kluwer                                               a          Dineke Hendrike            trouwt   Fredericus Johannes

                                                                                              geb       30-09-1958        Driebergen        Aloysius Stolwerk

                        zoon van                                                                      Deventer           07-07-1992        geb       06-08-1960            Deventer

                        Derk Oldenhof

                        en                                                       b          Erika

                        Hendrika Willemina Lammers                                        geb       22-03-1966                   ongehuwd

                                                                                                          Rotterdam

                        huw      21-04-1955        Deventer

                        Johanna Hendrika Venneman

                        geb       02-12-1929        Deventer

                        dochter van

                        Lammerdina Achterkamp

                        en

                        Gerrit Hendrik Venneman

                        onderwijzer

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        C 111 - 5


                        Piet Oldenhof                                       1          Peter

                                                                                              geb       07-11-1917        trouwt   Johanna Wilhelmina

                        geb       29-09-1891        Deventer                                                          Groningen         19-02-1947            Waterbeek

                        ovl        05-09-1976        Ermelo                                     ovl        25-09-1972        Dordrecht          geb       03-11-1920     Dordrecht

                                                                                                          Hilversum

                        techn opzichter electr-bedrijf

                        Peter Oldenhof

                        en

                        Derkje Steenbergen

                        huw      29-09-1915        Deventer

                        Alberta Aleida Doornebos

                        geb       20-09-1891        Deventer

                        ovl        21-02-1956        Dordrecht

                        dochter van

                        Johanna Lamberdina Kappert

                        en

                        Berend Jan Doornebos

                        landbouwer

                        htr 02-06-1959 Maartensdijk

                        Josina Hofman

                        geb       31-12-1896        Dordrecht

                        ovl        27-09-1967        Utrecht


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        C 111 - 51


                        Peter Oldenhof                                     a          Adriana Lambertina

                                                                                              geb       08-10-1950        trouwt   Willem van Diest

                        geb       07-11-1917        Groningen                                                        Vlaardingen       24-08-1973        geb            13-02-1950        Hilversum

                        ovl        25-09-1972        Hilversum                                                                    Hilversum          sch       30-12-1985     Hilversum

                        electrotechn bedrijfsleider                                                                     hertrouwt          Albert Jan Dirk de Bock

                                                                                                                      10-07-1986        geb       06-07-1950            Hilversum

                        zoon van                                                                                 Ermelo

                        Piet Oldenhof                                       1          Alexander Albertus

                        en                                                                   geb       13-03-1953        trouwt   Monica Maria Mirck

                        Alberta Aleida Doornebos                                                         Vlaardingen       17-12-1982        geb       05-10-1954     Hilversum

                                                                                                                      Huizen

                        huw      19-02-1947        Dordrecht

                                                                                  b          Margaretha

                        Johanna Wilhelmina                                          geb       30-07-1955        trouwt   Laurens Braat

                        Waterbeek                                                                   Vlaardingen       13-10-1976        geb       21-10-1953            Amstelveen

                                                                                                                      Hilversum

                        geb       03-11-1920        Dordrecht

                        dochter van

                        Adrianus Lambertus Hendrik

                        Hermanus Waterbeek

                        en

                        Margaretha van der Munnik