www.uding.com

 

Uding Family Tree Germany-Lippinghausen

 

Source: from 'Udink Generations' (author Peter Kolkman)

 

© C.J.J. Uding 1998-2020

 

Last update: 3 januari 2020

 

 

Lippinghausen Tree (from UDINK Generations & Juergen Homeier [src church books of St Marien at Herford, available since 1734: JH])

 

 

DE STAMREEKS VAN EEN GESLACHT UDINK UIT LIPPINGHAUSEN IN WESTFALEN

 

Tussen 1800 en 1919 leven er in Amsterdam enkele generaties Udink die geen aantoonbare verwantschap hebben met de Holtense Udink's. Zij komen uit een streek in Westfalen en droegen daar de naam Uding.

 

[I BERNHARD DIETRICH UDING (UING olim Dix)

born Wersen (?) about 1712 (calculated), lutheran, died Falkendiek 9 aug 1775/35, burial 12 aug 1775, occupation: farmer ("Colon Uding zu Falkendiek"), age 63 years, marr before 1745 Margareta Ilsabein Uding, born about 1720 (calculated), died Falkendiek 23 dec 1781/40, burial 25 dec 1781, widow, 61 years.

 

 

Family Hoffsiek:

Hoffsiek or Walbrink, Johann Herm., born feb 1710 (calculated), lutheran, died Falkendiek 17 may 1775/36, burial 21 may 1775, occupation: schoolmaster "auf dem Homberge", illness: "Brustfieber" (=consumption), age 65 years 3 months. In the chronicle above-mentioned is the following given: "The school of Falkendiek. Schoolmaster Schütz died in 1742 in the age of 51. His successor was Hoffsiek (also called Walbrink), he died 1775 in the age of 65 years of "Brustfieber"." (see Sander, page 81). At present the marriage is unknown because the research was too time-consuming.]

 

 

II JOHANN HE[I]NRICH [FRIEDRICH] UDING [UING]

geb omgeving Lippinghausen ca 1747 [jul 1745/26 in Falkendiek, lutheran, baptism index 1745 nr 26], ouders onbekend, landarbeider (Heuerling) ovl voor 7 sep 1820 [died Herford-Neustadt nr 14, 21 apr 1814/38, with the name Uding, Johann Henrich, burial 24 apr 1814/38, occupation: tenant farmer ("Heuerling"), age 68 years 8 months, illness: "Brustkrankheit" (=tuberculosis). In the marriage and death index the last name is recorded with Uding. The first name is in the death index Johann Henrich with the following note: "he was christened in jul 1745 Johann Friedrich" Father Johann Bernd Dietrich Diks Colon Uding at Falkendiek, Mother Anna Margarethe Elisabeth Uding.], tr(1) Herford, Westphalia, Prussia (Sankt Marien-Stift Evangelisch) 12 apr 1766 [marr(1) Herford St Marien 12 apr 1766/3] Anna Ilsabein Hoffsiek, [Anna Maria Elisabeth Hoffsiek, born dec 1748/45, died ???, legimate daughter of Joh. H. Hoffsiek, schoolmaster "auf dem Homberge". The bridegroom Johann Henrich was at this time fusileer in the regiment of Lossow] geb ca 1743, ovl Gohfeld 3 jun 1792 (49 jr), dr van Johann Hermann Wollbrink en Anne Margrethe Hoffsiek, tr(2) Gohfeld Oeyenhausen Westfalen Pruisen (Evangelisch) 20 okt 1792 [marr(2) ???] Anne Marie Ilsabein Goesling, [Anna Margaret Ilsabein Kieks, born ???, died after 1814. In the chronicle of the church St Marien (=Stift Berg) are given the parishioners of 1804. In this list is the farm Uding in the village Falkendiek with the number 23 (Pastor H.Sander, die Kirchengemeinde Stift Berg, Herford 1925, page 73)] geb ca 1756, ovl voor 7 sep 1820.

Uit eerste huwelijk:

1 Anna Maria Elisabeth Uding, geb Herford, Westfalen, Pruisen (Sankt Marien-Stift Evangelisch) 12 apr 1767.

2 Johann Friedrich Uding, geb omgeving Lippinghausen 18 feb 1776, tr(1) Amsterdam 10 okt 1800 Anna Maria de Ruijter, tr(2) Amsterdam 7 sep 1820 Elisabeth Maria van Waardenburg, volgt III.

Uit tweede huwelijk:

3 Anne Maria Catharine Uding, geb Gohfeld 7 aug 1793, ged Gohfeld Oeyenhausen Westfalen Pruisen (Evangelisch) 10 aug 1793.

 

 

III JOHANN FRIEDRICH UDING

geb omgeving Lippinghausen 18 feb 1776, tapper, timmerman, woonde in de Jooden Houttuinen nr 17 Amsterdam en noemt zich later Jan Fredrik Udink, ovl Amsterdam 30 okt 1829, tr(1) Amsterdam 10 okt 1800 Anna Maria de Ruijter, geb Amsterdam 16 nov 1774, ovl ald 26 nov 1819, dr van Jan en Johanna Onk, tr(2) Amsterdam 7 sep 1820 Elisabeth Maria van Waardenburg, geb Rotterdam ca 1791, ovl Amsterdam 26 feb 1859, dr van Michiel en Joanna Priser/Friser.

Uit eerste huwelijk:

1 Jan Udink, geb Weesp 29 mei 1802, tr(1) Amsterdam 5 jun 1827 Carolina Elisabeth Luleij, tr(2) Amsterdam 22 apr 1836 Maria Catharina Doesburg, tr(3) Barneveld 10 sep 1847 Anna Heijdewig Fischer, volgt IVa.

2 Anna Maria Uding, ged Amsterdam 4 nov 1804, verder onbekend.

3 Fridrich Wilhelm Uding, ged Amsterdam 2 okt 1806, bgr ald 18 jul 1811, 4 jr

4 Geesina Uding, ged Amsterdam 4 feb 1810, bgr ald 31 jul 1810, 5 mnd

5 Friederik Wilhelm Uding, geb Amsterdam 17 aug 1811, ovl ald 8 mrt 1813, 1jr

6 Fredrik Wilhelm Uding, geb Amsterdam 28 mei 1813, ovl ald 30 nov 1819, 6 jr

7 levenloze zoon, geb Amsterdam 28 sep 1819, ovl ald 28 sep 1819.

Uit tweede huwelijk:

8 Dibbold Arend Uding, geb Amsterdam 19 jul 1821, tr(1) Amsterdam 4 aug 1842 Christina Maria Schogt, tr(2) Amsterdam 26 mei 1853 Petronella Cornelia Christiana Gordon, volgt IVb

 

De huwelijksakte van Johann Friedrich Uding, gedateerd 07-09-1820 te Amsterdam bevat als bijlage een getuigenis van Pastor Weihe uit Gohfeld van 07-03-1805. Zijn verklaring werd voorgelegd aan de genealoog Heinz Meier-Limberg te Herford. Twee van diens voorouders droegen de naam Uding en werden in 1669 en 1712 geboren op het Bauernhof Uding in Lippinghausen, dat al wordt vermeld in het "Grondboek van het Graafschap Ravensberg van 1556" en wordt verbonden met de naam van Joist Udinck. In zijn Ravenbergse Land ontlenen alle Uding-naamdragers hun naam aan deze boerderij. En daar Johann Friedrich volgens Pastor Weihe is opgegroeid (niet geboren) in Gohfeld en zijn ouders dagloners waren die hun bestaan moesten vinden bij boeren in de naaste omgeving, is hij er vrijwel zeker van dat Johann Friedrich en zijn ouders zijn geboren in de omtrek van Lippinghausen en Gohfeld en wellicht in Lippinghausen zelf. Lippinghausen lag 10 km zuidwest van Gohfeld en is opgegaan in Hiddinghausen. Gohfeld ligt aan de Werra bij Löhne, 125 km ten oosten van Enschede.

 

IVa JAN UDINK

geb Weesp 29 mei 1802, koopman, drogist, ovl Amsterdam 10 aug 1880, tr(1) Amsterdam 5 jun 1827 Carolina Elisabeth Luleij, ged Amsterdam 17 apr 1803, ovl ald 13 jan 1832, dr van Johan Philip en Anna Maria Wilhelmina Blaasberg, tr(2) Amsterdam 22 apr 1836 Maria Catharina Doesburg, ged Amsterdam 26 jun 1803, ovl ald 31 jul 1843, wed van A. Martens, dr van Evert en Anna Wijteling, tr(3) Barneveld 10 sep 1847 Anna Heijdewig Fischer, ged Amsterdam 15 okt 1802, ovl ald 10 mei 1881.

Uit eerste huwelijk:

1 Johan Philip Udink, geb Amsterdam 20 jul 1831, ovl ald 7 jul 1832 (1 jr).

Uit tweede huwelijk:

2 Johan Philip Udink, geb Amsterdam 20 sep 1836, tr Emlichheim (Bentheim) 20 jul 1864 Lucretia Bosch, volgt V.

3 Anna Maria Catharina Wilhelmina Udink, geb Amsterdam 9 feb 1838, ovl Leiden 23 nov 1905 (ongehuwd)

4 Anna Elisabeth Udink, geb Amsterdam 16 nov 1841, ovl Leiden 15 jun 1889, tr Putten 27 mrt 1872 Johan George Fuchs, geb Monster 12 feb 1839; zij gingen 22 apr 1882 naar Haarlem

 

IVb DIBBOLD AREND UDING

geb Amsterdam 19 jul 1821, drogist tot 1846, daarna ambtenaar, ovl Amsterdam 22 jul 1873, tr(1) Amsterdam 4 aug 1842 Christina Maria Schogt, geb Amsterdam 20 jun 1820, ovl ald 15 mei 1848, dr van Jan Cornelis en Anna Broekhuizen, tr(2) Amsterdam 26 mei 1853 Petronella Cornelia Christiana Gordon, geb Leiden 14 okt 1817, ovl Amsterdam 21 sep 1907, dr van Johannes Marinus en Johanna Louisa Franck.

(Op 13 mrt 1873 overleed te Amsterdam Maria Bernardina Aleida Uding, oud ca 50 jr, geb te Ahuizen (Ahaus) en inwonend bij Dibbold. Zij was ongeveer even oud maar een familierelatie is niet bekend [zie ook ovl adv])

Uit eerste huwelijk:

1 Dirk Antoni Uding, geb Amsterdam 13 sep 1843, ovl ald 26 sep 1843 (2 wk)

2 Dirk Antoni Uding, geb Amsterdam 4 aug 1845, ovl ald 12 jun 1850 (4 jr)

Uit tweede huwelijk:

3 Elisabeth Louisa Uding, geb Amsterdam 25 nov 1853, ovl ald 16 jun 1858 (4 jr)

 

V JOHAN  PHILIP UDINK

geb Amsterdam 20 sep 1836, heel- en vroedmeester op de Keizerstraat O 125, ovl Amsterdam 9 dec 1909, tr Emlichheim (Bentheim) 20 jul 1864 Lucretia Bosch, geb Emlichheim 7 dec 1831, ovl Amsterdam 3 mei 1900, wed van Justus Salomon Boejenk, dr van Roelof en Hermanna Groens.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Udink, geb Amsterdam 25 jun 1865, tr Sloten 22 mei 1894 Maria Cornelia Fluks, volgt VI.

2 Hermanna Udink, geb Amsterdam 23 nov 1869, ovl ald 24 jul 1870 (8 mnd)

 

VI JAN  UDINK

geb Amsterdam 25 jun 1865, adj-commies op de provinciale griffie te Haarlem, ovl Haarlem 17 jan 1919, tr Sloten 22 mei 1894 Maria Cornelia Fluks, geb Amsterdam 22 mei 1866, ovl na 1924, dr van Jan Cornelis en Cornelia van Hoogevelt.

Uit dit huwelijk:

geen kinderen

 

 

Mail to: Kees Uding